Eesti keeles online.
Rühmatunnid koos ZOOMi õpetajaga.
Eesti keele A1-B2 taseme täienduskoolitusÕppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus
 
Test. Millise taseme jaoks peaksin ma õppima?

   

A1-taseme eesti suhtluskeele täienduskoolitus “Õpi ja räägi minuga”

 


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus
Ettevalmistus ja testülesanded enne eesti keele õppimise alustamist
 

Individuaaltunnid — €30 (1 ak/tund), €40 (60 min.), €50 (90 min.)
TEGEVUSLUBA: Haridus- ja Teadusministeeriumi “Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks”. Registreerimise kuupäev: 20.09.2021 Registreerimisnumber: 1.1-3/21/139  

MEIE KURSUSEST RÄÄGITI RAADIOS

INTERVJUU RAADIO 4 Viktoriia Vanina, MYEDU juhataja

 
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist.
Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 80% vastustest on õiged.
Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kursuse lõputesti tulemus on alla 60%.


 


Вы можете полностью компенсировать стоимость своего обучения, если получите направление на него от карьерного консультанта Töötukassa.
Запишитесь в Töötukassa и узнайте больше об этом или позвоните нам, мы расскажем.
Жмите на TÖÖTA JA ÕPI

Работодатель может направить вас на курс, чтоб вы могли улучшить свои навыки.
Он заполняет на сайте  Töötukassa Заявление.
При положительном решении Töötukassa компенсирует до 80% затрат на обучение.
Перейдите на сайт Töötukassa и узнайте больше об этом или позвоните нам, мы расскажем.
Жмите на TÖÖTA JA ÕPI  
 
 
MEIE ÕPETAJAD
 
Keeleõpe tasemed
 
ÕPPEREEGLID