Vene keelÕppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus

Individuaaltunnid — €30 (1 ak/tund), €40 (60 min.), €50 (90 min.)

 
MEIE ÕPETAJAD
 
Keeleõpe tasemed
 
ÕPPEREEGLID Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist. Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 60% vastustest on õiged. Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kursuse lõputesti tulemus on alla 60%.

 

 • Saate maksta ise, lepingu alusel.
  Teeme koostööd tööandjatega ja esitame kõik vajalikud dokumendid.
  MYEDU OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner õppekaardiga. Klõpsake TÖÖÖTA JA ÕPI
 • партнер кассы по безработице

   

 • Kõigil Eestis elavatel inimestel on võimalus saada oma õpinguteks riigilt toetust.
  Töötukassa veebisaidil saate broneerida aja spetsialisti juurde ja rääkida oma õpingute rahastamise võimalustest.
  Klõpsake sümbolil TÖÖTUKASSA
 • партнер кассы по безработице