Vene keelÕppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus

Individuaaltunnid — €35 (1 ak/tund), €45 (60 min.), €55 (90 min.)

 
MEIE ÕPETAJAD
 
Keeleõpe tasemed
 
ÕPPEREEGLID Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid
Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist.
Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 80% vastustest on õiged.
Tõend täienduskoolituses osalemise kohta
väljastatakse isikule juhul, kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kursuse lõputesti tulemus on alla 60%.Te võite oma õppemaksu täielikult hüvitada, kui saate selleks suuna Töötukassa karjäärinõustajalt.
Registreeruge Töötukassas ja saate selle kohta rohkem teavet või helistage meile ja me räägime sellest.
Vajutage nuppu TÖÖTA JA ÕPI
Te võite oma õppemaksu täielikult hüvitada, kui saate selleks suuna Töötukassa karjäärinõustajalt.
Registreeruge Töötukassas ja saate selle kohta rohkem teavet või helistage meile ja me räägime sellest.
Vajutage nuppu TÖÖTA JA ÕPI