Inglise keel eluks ja tööks ingliskeelses keskkonnas

Inglise keele vestluskursus. Minigrupp. Kontaktõpe

ME ÕPETAME TEILE ÕIGET HÄÄLDUST JA INTONATSIOONI, et teid õigesti mõistetaks

147 tundi inglise keeles suhtlemist

 
MINE KURSUSE LEHELE
 

Inglise

A2 / B1 / B2

 

Inglise keeles online. Rühmatunnid koos ZOOMi õpetajaga. Inglise keele A1-B2 taseme täienduskoolitusÕppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus


Õppekava
Keeleoskustasemete kirjeldus

Individuaaltunnid — €30 (1 ak/tund), €40 (60 min.), €60 (90 min.)

 

tehke test ja saatke meile ekraanipilt tulemuse lehest

15-minutiline test. Millise taseme jaoks peaksin ma õppima?
 
Test 50 küsimust. Millise taseme jaoks peaksin ma õppima?
 

Inglise keele oskus IT-ettevõttes töötamiseks

Kursus arendajatele, testijatele ja teistele spetsialistidele, kes soovivad oma kutseoskusi täiendada.

   
Lõpetamise tingimused ja väljastatavad dokumendid.
Kursuse lõpus sooritab õpilane kirjaliku lõputesti, kus kontrollitakse nii suulisest kui ka kirjalikust tekstist arusaamist.
Tunnistus väljastatakse õpilasele, kellel on nii vahe- kui ka lõputest sooritatud positiivselt ehk vähemalt 80% vastustest on õiged.
Tõend täienduskoolituses osalemise kohta väljastatakse isikule juhul, kui isik ei saavutanud kõiki õppekava lõpetamiseks nõutud õpiväljundeid, kursuse lõputesti tulemus on alla 60%.


 


Вы можете полностью компенсировать стоимость своего обучения, если получите направление на него от карьерного консультанта Töötukassa.
Запишитесь в Töötukassa и узнайте больше об этом или позвоните нам, мы расскажем.
Жмите на TÖÖTA JA ÕPI


Работодатель может направить вас на курс, чтоб вы могли улучшить свои навыки.
Он заполняет на сайте  Töötukassa Заявление.
При положительном решении Töötukassa компенсирует до 80% затрат на обучение.
Перейдите на сайт Töötukassa и узнайте больше об этом или позвоните нам, мы расскажем.
Жмите на TÖÖTA JA ÕPI
 
 
 
MEIE ÕPETAJAD
 
Keeleõpe tasemed
 
ÕPPEREEGLID