Rühmakoolitused

Rühmakoolitused on mõeldud eelkõige keeleõppijatele. Ideaalne rühma suurus on 4-6 inimest. See võimaldab õpetajal töötada iga õppijaga individuaalselt ning samas pakub ka mõnusat ja toetavat suhtlemist kaasõppijatega.

Individuaaltunnid

Tunnid ühe või kahe õppijaga. Õpetamisel lähtutakse konkreetse õpilase vajadustest, arvestades tema individuaalset õppetempot.

ONLINE videokonverentsid

Individuaalne tund ühe õppijaga. Tunnid toimuvad ONLINE videokonverentside vormis meie enda koolituskeskuse platvormil või Google Meeting ja Zoom. Arvutiekraan muutub õppeklassiks ja tahvliks, suhtlemine õpetajaga toimub reaalajas. Õpikeskkonnas toimub teoreetiline ja praktiline õppetöö, saadetakse kodutööd. Õppija esitab oma küsimusi ja saab tagasisidet õpetajalt.

Keelekohvik

Keelekohvik on võõrkeele praktika võimalus neile, kes tahavad võõrkeeles rääkida, sõnavara täiendada ning koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. Keelekohvikus arutatakse igapäevaelus ette tulevaid olukordi ja teemasid: näiteks enesetutvustus, töö otsimine, enesetäiendamine, kolleegidega suhtlemine, reisimine, hobide harrastamine, tähtpäevade ja sündmuste tähistamine, erinevad olmeküsimused, nt arsti ning ametniku vastuvõtul käimine jne.

Ametialane keeleõpe

Kursus sobib neile, kes soovivad arendada tööalast eesti, vene, inglise keelt. Koolituse sisu: suhtlemine erinevates töösituatsioonides, nt klientide teenindamine, kauba omaduste kirjeldamine, vastus pretensiooni esitamisele, kinnisvara tehingud, pangandus, ametiühingud teabetekstide, sh kirjade kirjutamine. Firmasisene ametialane keeleõppe sisu koostatakse lähtuvalt ettevõtte vajadusest.

Mängu roll keeleõppes

Läbi mängu areneb keeleoskus märksa kiiremini. Mäng loob meeleolu ning vallandab positiivseid emotsioone, mis kõik aitab sõnu ja fraase paremini meelde jätta. Tundides mängitakse võõrkeeles erinevaid laua-, laulu-, liikumis- või rollimänge.