Sellel leheküljel saate lugeda minu artikleid, milles ma jagan oma tähelepanekuid ja arvamusi psühhopaatia ja närvisüsteemi tüübi määramise kohta

IGAÜHE NÄRVISÜSTEEMI JA PSÜHHOTÜÜBI TUNDMINE AITAB TEIL SUHELDA. TE OSKATE MOTIVEERIDA JA ÕIGESTI LÄBIRÄÄKIMISI PIDADA

Võimu koht

“Kui inimene on üksi, hakkab ta loodust otsima ja armastama.”

Kas on raske andestada?

Aeg-ajalt tuleb ette olukordi, kus meile tehakse haiget ja mõnikord ka kahju. Kas tasub andestada?

MA VÕIN TEID AIDATA

Et luua harmoonilisi suhteid lähedaste inimestega