OÜ Ciklomen Investment / Omaniku registrikood: 11964267 / Majandustegevusteate number: 198740. OÜ Ciklomen Investment on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner. Haridus- ja Teadusministeeriumi “Tegevusluba tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks”. Registreerimisnumber: 1.1-3/18/134