Instagram
Facebook

MYEDU OÜ / Registrikood 14682138 / Koolituskeskus MyEdu Täiskasvanuhariduse majandustegevusteade EHIS number 220905
Haridus- ja Teadusministeeriumi “Tegevuslubade andmine tasemeeksamiks ettevalmistamisele suunatud eesti keele täienduskoolituse läbiviimiseks”.
Registreerimise kuupäev: 20.09.2021 Registreerimisnumber: 1.1-3/21/139