KUNSTITUNNID

Ootame lapsi alates 3.eluaastast, koolilapsi ja täiskasvanuid.

Tunnid toimuvad eesti ja vene keeles.

KEELEKURSUSED

Kutsume teid õppima

  • vene keelt (A2, B1, B2, C1)
  • inglise keelt (A2, B1, B2, C1)
  • prantsuse keelt (A2, B1, B2, C1)
  • saksa keelt (A2, B1, B2, C1)
  • soome keelt (A2, B1, B2, C1)

KEELEKOHVIK

Suurepärane võimalus praktiseerida võõrkeelt.

Keelekohvik on koht, kus saab sundimatu vestluse ajal praktiseerida vene, inglise ja prantsuse keelt.

Keelekohvikusse on oodatud kõik soovijad.

KEELEÕPE KOOLIEELIKUTELE

Kutsume õppima vene, inglise ja prantsuse keelt.

Tundides palju mängitakse ja lauldakse.

Õppevormid

RÜHMAKOOLITUSED
Rühmakoolitused on mõeldud eelkõige keeleõppijatele. Ideaalne rühma suurus on 4-6 inimest. See võimaldab õpetajal töötada iga õppijaga individuaalselt ning samas pakub ka mõnusat ja toetavat suhtlemist kaasõppijatega.
RÜHMAKOOLITUSED
INDIVIDUAALTUNNID
Tunnid ühe või kahe õppijaga. Õpetamisel lähtutakse konkreetse õpilase vajadustest, arvestades tema individuaalset õppetempot, õpistiili ja võimeid.
INDIVIDUAALTUNNID
KEELETUNNID SKYPE´S
Individuaalne tund ühe õppijaga. On võimalus õppida keelt kodunt lahkumata. Arvutiekraan muutub õppeklassiks ja tahvliks, suhtlemine õpetajaga toimub reaalajas.

                                                
KEELETUNNID SKYPE´S
AMETIALANE KEELEÕPE
Kursus sobib neile, kes soovivad arendada tööalast eesti, vene, inglise keelt.
Koolituse sisu: suhtlemine erinevates töösituatsioonides nt. klientide teenindamine, kauba omaduste kirjeldamine, vastus pretensiooni esitamisele, kinnisvara tehingud, pangandus, ametiühingud teabetekstide sh kirjade kirjutamine.
Firmasisene ametialane keeleõpe sisu koostatakse lähtuvalt ettevõtte vajadusest.

AMETIALANE KEELEÕPE
KEELEKOHVIK

Keelekohvik on võõrkeele praktika võimalus neile, kes tahavad võõrkeeles rääkida – sõnavara täiendada ning koos kaaslastega vabamas õhkkonnas igapäevastel teemadel suhelda. Keelekohvikus arutatakse igapäevaelus ette tulevaid olukordi ja teemasid: näiteks enesetutvustus, töö otsimine, enesetäiendamine, kolleegidega suhtlemine, reisimine, hobide harrastamine, tähtpäevade ja sündmuste tähistamine, samuti erinevad olmeküsimused – nt arsti ning ametniku vastuvõtul käimine jne.

MÄNGUTUBA
Mängutuppa tullakse selleks, et mängida võõrkeeles erinevaid laua-, laulu-, liikumis- või rollimänge. Läbi mängude areneb keeleoskus märksa kiiremini. Mäng loob meeleolu ning vallandab positiivseid emotsioone, mis kõik aitab sõnu ja fraase paremini meelde jätta.
Mängutuba on mõeldud eeskätt koolieelikutele ja I kooliastme õpilastele.
MÄNGUTUBA

Meie Õpetajad

Viktoriia VaninaViktoriia Vanina
1999.aastal lõpetas Pjatigorski Riikliku Ülikooli erialal Prantsuse keele õpetaja (diplomi number БВС 0169172).
Natalia SamoilovaNatalia Samoilova
2000. aastal lõpetas Tallinna Pedagoogikaülikooli (alates 2005.a Tallinna Ülikool)  erialal Eesti keele kui võõrkeele ja kultuuriloo õpetaja (diplomi nr BC 002029).
Anzela SemjonovaAnzela Semjonova
1979.aastal lõpetas Stephanakerdi Sayat Nova nim Muusikakooli erialal Kontsertmeister ja klaveriõpetaja (diplom BT nr 022453 )
1989. aastal lõpetas Tallinna Riikliku Konservatooriumi.